MO­DERN HUGGKNIV

Jakt & Fiske - - Nyheter -

Fäll­kni­ven lan­se­rar nu en mo­dern va­ri­ant av Bowie­kni­ven – Mo­dern Bowie. Det hand­lar om en av värl­dens star­kas­te, vas­sas­te, säk­ras­te bowie med ett myc­ket kraf­tigt blad i de­ras välan­vän­da la­mi­ne­ra­de ko­bolt­stål. Kni­ven le­ve­re­ras med en sli­da i svart lä­der och i ett ut­fö­ran­de som gör att den ska hänga bätt­re på bäl­tet va­re sig du står el­ler sit­ter. Kni­ven le­ve­re­ras i en stark, vat­ten­tät plast­box där ock­så ett DC4 bry­ne in­går.

Cirka­pris: 8 739 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.