Vildsvins­va­ket kräfva des­sa pry­lar

Le­ra, ky­la och mör­ker är van­li­ga in­gre­di­en­ser vid vildsvins­va­ket. Men med rätt ut­rust­ning blir vän­tan i mörk­ret mer ut­härd­ligt.

Jakt & Fiske - - Prylar -

TEXT: MAR­CUS NY­BERG Stols­ryggsäc­kar kan man in­te få för många av. Det finns i en mängd oli­ka sti­lar och pris­klas­ser. Bil­te­mas va­ri­ant rym­mer 35 li­ter och är av vat­ten­tät PVC-plast. Stort fack, 5 ut­vän­di­ga fic­kor, lock med blixt­lås­för­sedd fic­ka. Vär­man­de sitt­dy­na klädd med mjukt ma­te­ri­al.

Sitt­höjd: 50 cm.

249 kro­nor www.bil­te­ma.se

Cirka­pris:

Cirka­pris:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.