E le­ve­re­rar

Ström­sjönäs är känt för si­na sto­ra tju­rar. De bo­en­de där minns sär­skilt jakt­da­gen hös­ten 1978 när sju sto­ra älg­tju­rar ram­la­de i bac­ken in­om lop­pet av 40 mi­nu­ter. Och de sto­ra äl­gox­ar­na finns fort­fa­ran­de i de sko­gar­na runt Ström­sjön i Väs­ter­bot­ten. Det fic

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

TEXT OCH FOTO: JO­A­KIM NORDLUND

En iv­rig Rapp läng­tar ef­ter att få kom­ma ut i sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.