VARIOCAGE ORI­GI­NAL

Jakt & Fiske - - Test -

Cirka­pris: 4 695 kr. L/B/H: 73/55/59 cm (XS). Stor­lek: XS, L, XL.

SDet här är testets dyr­grip, men sma­kar det så kos­tar det. Bu­ren är myc­ket ro­bust och ge­di­gen. Den är ock­så lås­bar och har en eva­ku­e­rings­luc­ka fram. Bu­ren spänns fast med rem­mar i till ex­em­pel ett last­gal­ler. Den har en bra gum­mi­mat­ta som gör det sta­bilt för hun­den. Den är tyst un­der gång och går att få med som ut­rust­nings­pa­ket hos bland an­nat Sko­da.

Cirka­pris: 2 895 kr. L/B/H: 67/42,3/50 cm (S). Stor­lek: S-L samt dub­bel.

SKänns re­jäl och sä­ker.

Tung, väger 16 kg.

Går att kö­pa till smar­ta till­be­hör…

… synd att de in­te in­går.

Är lås­bar med nyc­kel och har ett gum­me­rat golv som ger bra halk­skydd. Tak­ski­van kan an­vän­das som av­last­nings­bord om man är på hundut­ställ­ning el­ler jakt. Luc­kan öpp­nas upp­åt och har en gas­däm­pa­re för att ge en mjuk gång. Går att få i många oli­ka va­ri­an­ter för att den ska pas­sa just din bil­mo­dell. Eva­ku­e­rings­luc­ka fram­till. Myc­ket tyst un­der färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.