DOGMAN ALUMINIUMBUR

Jakt & Fiske - - Test -

Cirka­pris: 2 559 kr. L/B/H: 77,5/50/65 cm (L). Stor­lek: Finns i S-XLx2.

SPrak­tis­ka till­be­hör in­går.

Nå­got krång­lig mon­te­ring.

En viss va­na vid att mon­te­ra Ikea­möb­ler är en stor för­del när den­na bur ska sät­tas ihop. In­te jät­tesvårt att klu­ra ut, men be­håll bunt­ban­den på. Kan spän­nas fast med rem­mar i till ex­em­pel ett last­gal­ler. Plus även för halv­mat­ta i gum­mi vil­ket gör det sta­bilt för hun­den. Skram­lar in­te un­der färd och har en eva­ku­e­rings­luc­ka fram. Kop­pel­krok in­går ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.