FAK­TA –RÄVJAKT

Jakt & Fiske - - Nybörjarjakt -

Rödrä­ven ja­gas nu­me­ra främst av två skäl. Dels, för jakt­gläd­jen som är för­knip­pad med att kom­ma i kon­takt med det­ta fa­sci­ne­ran­de djur. Dels i vilt­vår­dan­de syf­te. Det vill sä­ga rävjakt med syf­te att för­bätt­ra små­vilt- och rå­djurs­stam­mar­na. På se­na­re år har cir­ka 60 000 rä­var fällts år­li­gen en­ligt Jä­ga­re­för­bun­dets Vil­tö­ver­vak­ning.

Rävjakt be­drivs i många for­mer. Vak­jakt vid åtel är en van­lig jakt­form. Skot­ten av­los­sas på läng­re av­stånd med ett kul­va­pen för­sett med ljus­starkt ki­kar­sik­te.

Käl­la: Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det

Lång dags färd mot natt, och den be­ryk­ta­de pras­sel­pon­chon fång­ad på bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.