EST­LAND, LETTLAND OCH LITAUEN – PÅ­MIN­NER OM

Jakt & Fiske - - Resguide -

FAUNAN på­min­ner myc­ket om Sve­ri­ge. Här er­bjuds fram­för allt jakt på älg, hjort, vildsvin och få­gel. Det finns även möj­lig­het att ja­ga björn, varg och lo­djur. In­nan vild­svi­nen spreds över Sve­ri­ge åk­te många jä­ga­re till Bal­ti­kum för att just ja­ga vildsvin. I dag är det av för­stå­e­li­ga skäl in­te li­ka ef­ter­frå­gat. Det finns en mängd re­se­ar­ran­gö­rer som kan hjäl­pa till med ar­range­mang­en och pri­ser­na va­ri­e­rar. Var­för in­te tes­ta på en kom­bi­ne­rad jakt- och spa­re­sa?

TÄNK PÅ DET­TA:

Afri­kansk svin­pest har här­jat i Bal­ti­kum vil­ket gjort att en del jak­tar­ran­gö­rer har stop­pat resor till lan­det. Ska ta ett om­tag 2018. Se till att ren­gö­ra klä­der och jakt­red­skap or­dent­ligt ef­ter jakt i Bal­ti­kum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.