UNG­ERN – GOTT OM HJORT OCH MUFFLON

Jakt & Fiske - - Resguide -

UNG­ERN erbjuder lik­som Po­len en va­ri­e­rad och spän­nan­de jakt. Hjort, vildsvin och mufflon är de vilt som loc­kar oss nord­bor all­ra mest. De fles­ta jak­tar­range­mang­en sker på stat­lig mark så det är en del pap­pers­ar­be­te som krävs. Många jak­tar­ran­gö­rer styr upp bo­en­de och trans­por­ter om så öns­kas. Po­pu­lärt är att ja­ga un­der kron­hjorts­bruns­ten och smy­ga på dju­rets lä­te. Vill man kom­ma li­te bil­li­ga­re un­dan åker man ef­ter bruns­ten men då blir det mer av en smyg­jakt ut­an att ha nå­got ljud att gå ef­ter. Skjut­käpp kan va­ra bra att ploc­ka med ef­tersom an­nars blir det många skott på fri hand.

TÄNK PÅ DET­TA:

Pa­ket­pris er­bjuds av många, men var no­ga med att kol­la om jakt­gui­den vet vad som får skju­tas för att no­tan in­te ska bli hög. Tys­ka är bra att kun­na för eng­els­ka är in­te all­tid gång­bart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.