MCKINLEY

Jakt & Fiske - - Test -

Rost­fritt stål. Vo­lym: 500 ml. Cirka­pris: 229 kro­nor.

An­vän­dar­vän­lig.

Dyr.

McKinley be­hål­ler vär­men bäst, men sma­kar det så kos­tar det. Termosen är dy­rast i testet. Den har droppskydd, så att det in­te blir pro­blem med spil­lan­de. Om man rå­kar slå sön­der termosen är det 5 års ga­ran­ti på den. Hål­ler iso­le­ring­en bäst, tap­par 30 gra­der celsi­us på sex tim­mar. Termosen be­står av rost­fritt stål men det ytt­re be­står av gum­mi för tys­ta­re han­te­ring och grepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.