ALL RIDE, TERMOSMUGG

Jakt & Fiske - - Test -

Rost­fritt stål. Vo­lym: 500 ml. Cirka­pris: 130 kro­nor.

Kan vär­mas upp i bi­len.

Sämst iso­le­ring.

All Ride Electric mug är den ter­mos som hål­ler iso­le­ring­en sämst, ef­ter sex tim­mar frös näs­tan in­ne­hål­let, dess­utom läc­ker den lätt ge­nom ett li­tet öp­pet hål. Den har en smi­dig klick­öpp­ning. Med det sagt är mug­gen an­pas­sad för bi­len. Termosen kan vär­mas upp ge­nom bi­lens 12 Volts ut­ag, dess­utom är slad­den 1,3 me­ter. Un­der­de­len kan an­vänds som ex­tramugg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.