JMW THERMOS

Jakt & Fiske - - Test -

Rost­fritt stål. Vo­lym: 500 ml. Cirka­pris: 179 kro­nor.

Snabb­kopp­ling.

Re­la­tivt dyr.

JMW Thermos är en termosmugg som har snab­böpp­ning. Där­med kan den öpp­nas med en hand och man kan dric­ka in­ne­hål­let di­rekt ur termosen. Ing­en kopp be­hövs. Den tap­par 38 gra­der på sex tim­mar, ett hyf­sat re­sul­tat men i det­ta test pla­ce­rar det ther­mo­smug­gen i mit­ten. Det re­la­tivt höga pri­set drar ned be­ty­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.