Snart är det jul igen!

Hår­da klap­par smäl­ler högst när jägartom­ten själv får väl­ja. Här lis­tar vi klap­par­na som är nöd­vän­di­ga, och någ­ra som du in­te ens viss­te att du vill ha!

Jakt & Fiske - - Prylar -

Bäs­ta sät­tet att bä­ra bös­san. Vorn Lynx, va­pen­ryggsäck med ut­lös­nings­funk­tion. Dra i en ring vid bär­rem­men så fri­görs bös­san på si­dan för att du snabb ska kom­ma till skott.

2 895 kr. www.vor­nequip­ment.com

Sex slip­sar i en Lak­sen-ask? Nä, men i alla fall en slips med vild­svinsmo­tiv från dans­ka Lak­sen.

599 kr. www.wal­ter­borg.se

Che­va­li­er Go­re-Tex-hands­ke, Ar­cher GTX.

699 kr. www.che­va­li­er.se

TEXT: MAR­CUS ENG­STRÖM

BÖSSBÄRARE Cir­ka­ris: GRYMT SNYGGT? Cir­ka­ris:

UPPBLÅSBAR SITT­DY­NA Cirka­pris:

FINGERFÄRDIG Cirka­pris:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.