Tom­my tip­sar: Sy­ra lyf­ter des­ser­ten

Jakt & Fiske - - Mat & Vin -

Wow. Som att ta en tug­ga av Jämt­land. Ett li­tet Ra­gun­da-nafs, så där. Då får vi allt ser­ve­ra nå­got rik­tigt bra till. Sau­ter­nes-vi­ner är för­mod­li­gen värl­dens bäs­ta i sitt slag: sött, kom­plext och med duk­tig sy­ra. Ge­ne­rellt har Sau­ter­nes

Tom­my Gun­nars­son, Som­me­li­er to­ner av ho­nung, saff­ran, mar­si­pan, ap­ri­kos och apel­sin. Cas­tel­nau de Sudui­raut är ing­et un­dan­tag och bi­drar till des­ser­tens smak­bild på ett här­ligt sätt.

169 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.