Tom­my tip­sar: Se upp för chilin

Jakt & Fiske - - Mat & Vin -

Allt­så, det här lå­ter så gott. Ren­fi­lé med de­li­ka­ta sma­ker. Här vill jag in­te dra på med nå­got tungt röd­tjut som stör. Vi stan­nar till i Rhô­ne och häm­tar upp en Cro­zes-Her­mi­tage. Gui­gals ver­sion med mör­ka bär, la­ger­blad, pep­par, hal­lon och lak­rits blir ka­non till. Tips: se upp li­te

Tom­my Gun­nars­son, Som­me­li­er med chi­li­het­tan i chut­neyn. Het mat kan näm­li­gen kroc­ka olyck­ligt med sträv­he­ten i rö­da vi­ner.

165 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.