Ti­den går fort

Jakt & Fiske - - Avslutning -

Det var ba­ra någ­ra må­na­der se­dan vi stod där i knädjupt ve­te och spa­na­de ef­ter vildsvin. Nu vän­tar vi med spänd för­vän­tan på att snön ska lig­ga li­ka djup över åk­rar, skog och fjäll. Vi hop­pas åte­ri­gen att vi med den här tid­ning­en har lyc­kats in­spi­re­ra till nya jak­ter och fis­keut­flyk­ter. Nu drö­jer det ett tag, men när du minst anar det står vi där i tid­nings­hyl­lan och loc­kar till läs­ning av jakt­re­se­re­por­tage från när och fjär­ran!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.