FAK­TA BLÅ­FE­NAD TON­FISK

Jakt & Fiske - - Nyheter - Käl­la: Sport­fis­kar­na

Att ton­fis­ken åter bli­vit syn­lig i svens­ka vat­ten ef­ter fle­ra år­tion­dens från­va­ro be­ror tro­li­gen på en mer håll­bar för­valt­ning med mins­kat fis­ke­tryck i Me­del­ha­vet i kom­bi­na­tion med by­tes­fis­kens vand­ring­ar.

Ton­fis­ken var van­lig längs svens­ka väst­kus­ten un­der ti­dig höst på 1930–1950-ta­let, och då be­drevs ock­så ett kom­mer­si­ellt fiske ef­ter ar­ten. Sport­fis­ke fö­re­kom fram till 1964, då den sista blå­fe­na­de ton­fis­ken spöfång­a­des i Öresund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.