Test: Kikare och vär­me­ka­me­ror

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Cirka­pris: 13 995 kr.

Ga­ran­ti: 11 år.

Vikt: 880 gram.

Mätavstånd: 10-1 500 me­ter. Syn­fält 1 000 m: 107 me­ter.

Skym­nings­fak­tor: 20,5.

Bat­te­ri­typ: CR2 Lit­hi­um (3V DC).

Kom­men­tar: Det ver­kar som att det är själ­va la­ser­mät­nings­ut-rust­ning­en som kos­tar un­ge­fär 13 000 kro­nor, för bil­den i ki­ka­ren är jäm­för­bar med Ni­kon Acu­lon A211 8x42 som kos­tar 1 095 kro­nor. Bil­den har en gul­brun ton. Det är helt en­kelt in­te värt att be­ta­la när­ma­re 14 000 kro­nor för den här ki­ka­ren, ty­värr ska väl tilläg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.