NYA RIKTLINJER FÖR JAKT PÅ VILDSVIN

Jakt & Fiske - - Krönika -

Bil­dom­vand­la­re och rör­lig be­lys­ning kan bli tillå­tet att an­vän­da vid vildsvins­jakt en­ligt ett för­slag från re­ge­ring­en som skic­kats ut på re­miss. I dag krävs dis­pens från läns­sty­rel­sen för att det­ta ska va­ra tillå­tet. Re­ge­ring­en fö­re­slår även att det ska bli lät­ta­re för jä­ga­re att säl­ja vild­svinskött. Svens­ka jä­ga­re­för­bun­det väl­kom­nar för­sla­gen.

– Det­ta är en fram­gång, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Mag­nus Ryd­holm till Svensk Jakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.