SKJUTEN RÄV VAR EN VARG

Jakt & Fiske - - Krönika -

En jä­ga­re i nor­ra Skå­ne satt och va­ka­de ef­ter rå­bock och sköt mot vad han tyck­te var en räv. Det vi­sa­de sig dock att han fällt en äld­re varg­han­ne och Po­li­sen har upp­rät­tat en an­mä­lan om grovt jakt­brott

Var­gen ska skic­kas till Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt, SVA, för ob­duk­tion och dna-ana­lys. In­nan det kan ske finns den i en av läns­sty­rel­sens fry­sar. Det kan va­ra ”Snapp­ha­nen”, en känd varg som rört sig i om­rå­det. Man­nen för­hör­des på plats och hans va­pen be­slag­togs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.