SAUER 100 XT

Jakt & Fiske - - Experten -

100 XT är in­stegs­bös­san i Sau­ers mo­dell­se­rie och finns i en upp­sjö va­ri­a­tio­ner. Med trä­stock är den någ­ra tu­sen­lap­par dy­ra­re än i det­ta po­ly­merut­fö­ran­de. Det som im­po­ne­rar mest, för­u­tom möj­lig­he­ten att kö­pa ett helt nytt va­pen från en kva­li­tets­till­ver­ka­re som Sauer (till­hör samma ”fa­milj” som Bla­ser och Mau­ser) för 10 000 kro­nor, är pre­ci­sio­nen i av­tryc­ket. Kri­ti­ker har hyl­lat det och sagt att det är li­ka fin pre­ci­sion som i den be­tyd­ligt dy­ra­re ku­si­nen Bla­ser R8. Finns i li­ka många oli­ka ka­lib­rar som kolv­va­ri­a­tio­ner.

Sauer 100 XTKa­li­ber: .308 Win. Finns även i .222, .223, .270, .6,5x55, .8x57 WM och .9,3x63, 7 mm Rem Mag, .300 Win mag.Längd: 106,5 cm.Piplängd: 56 cm (va­ri­e­rar be­ro­en­de på ka­li­ber) Vikt: 3,05 kg.Säk­ring: Si­do­säk­ring. Kan plund­ras i säk­rat lä­ge. Pris: Från cir­ka 9 995 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.