ZEISS VICTO­RY RF 10X42T

Jakt & Fiske - - Experten -

Cirka­pris: 30 895 kr.

Ga­ran­ti: 10 år.

Vikt: 915 gram.

Mätavstånd: 15-2 300 me­ter. Syn­fält 1 000 m: 115 me­ter.

Skym­nings­fak­tor: 20,5.

Bat­te­ri­typ: CR2 Lit­hi­um (3V DC).

Kom­men­tar: Världs­klass! Zeiss kniv­skar­pa och li­te kal­la ton i op­ti­ken tar fram de­tal­jer­na bätt­re än de and­ra i den­na jäm­fö­rel­se. En­da mi­nu­set är att man kan be­hö­va ju­ste­ra skär­pan vid byte av mål, möj­li­gen be­ror det på att bil­den upp­levs som oer­hört skarp. Och prislap­pen är väl ock­så ett mi­nus, men sma­kar det så kos­tar det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.