SWAROVSKI EL RANGE 10X42 W B

Jakt & Fiske - - Experten -

Cirka­pris: 26 195 kr.

Ga­ran­ti: 10 år.

Vikt: 895 gram.

Mätavstånd: 30-1 375 me­ter. Syn­fält 1000 m: 110 me­ter.

Skym­nings­fak­tor: 20,5.

Bat­te­ri­typ: CR2 Lit­hi­um (3V DC).

Kom­men­tar: Kom­mer när­mast Zeiss i den­na jäm­fö­rel­se, men op­ti­ken upp­levs in­te som li­ka kniv­skarp. Vi­sar av­stån­det i väns­ter tub, vil­ket kan stäl­la till det för an­vän­da­re med vis­sa ty­per av syn­fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.