Hur fun­kar för­sto­ring?

Jakt & Fiske - - Experten -

En ki­ka­res för­sto­ring är för­hål­lan­det mel­lan fo­kalläng­den på oku­la­ret de­lat med fo­kalläng­den på ob­jek­ti­vet. En 7x50 kikare har en för­sto­rings­grad på 7x och en lins­di­a­me­ter på 50mm, en 10x32 kikare har en för­sto­ring på 10x och en lins­di­a­me­ter på 32mm, osv. En för­sto­ring på 7 gång­er ger en bild där fö­re­må­let upp­levs va­ra 7 gång­er när­ma­re, tit­tar man så­le­des på 700 me­ter så kom­mer fö­re­må­let upp­le­vas som om det be­fin­ner sig på 100 me­ter. För­sto­rings­gra­den va­ri­e­rar be­ro­en­de på vil­ket an­vänd­nings­om­rå­de ki­ka­ren är kon­stru­e­rad för. För hand­ki­ka­re lig­ger för­sto­ring­en i re­gel mel­lan 6x och 16x, med ma­jo­ri­te­ten runt 8-10x.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.