BILTEMA MARINKIKARE 7X50

Jakt & Fiske - - Experten -

Cirka­pris: 999 kr. Ga­ran­ti:

Vikt: 1 000 gram.

Syn­fält 1 000 m: 132 me­ter.

Skym­nings­fak­tor: Ing­en upp­gift. Kom­men­tar: Bil­te­mas marinkikare ger även den myc­ket pang för peng­en. Sju gång­ers för­sto­ring kan va­ra i mins­ta la­get vid jakt, men ger i stäl­let sta­bil bil. Por­ro­pris­ma­kon­struk­tion, stort ljusin­släpp och om­räk­nings­ska­la som hjäl­per till vid av­stånds­be­döm­ning. Oer­hört pris­värt al­ter­na­tiv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.