Älg­stek med mes­smör­sås och man­del­po­ta­tis­ba­kel­ser

Tänk på att bör­ja i tid med den­na rätt ef­tersom köt­tet blir bäst om det får ma­ri­ne­ra i tolv tim­mar.

Jakt & Fiske - - Mat & Vin -

1 Älg­stek: Put­sa köt­tet. Blan­da en­bär, svart­pep­par och 1 msk raps­ol­ja. Klap­pa in bland­ning­en i ste­ken. Lägg i plast­på­se och ställ kallt, gär­na 12 tim­mar.

2 Svamp: Hac­ka färsk svamp el­ler lägg tor­kad i blöt, i vat­ten så det täc­ker, ca 15 min. Häll av vatt­net. Smält smö­ret och pres­sa vit­lö­ken över. Fräs svam­pen 2-3 min. Sal­ta. Fin­hac­ka hälf­ten till po­ta­tis­ba­kel­ser­na. Spa­ra res­ten av svam­pen till gar­ne­ring.

3 Po­ta­tis­ba­kel­se: Ska­la och ko­ka po­ta­ti­sen i sal­tat vat­ten. Låt den ånga av. Pres­sa och låt den kall­na. Blan­da po­ta­tis, det mesta av os­ten, (spa­ra 3/4 dl till gra­ti­ne­ring), svamp, salt och pep­par.

Kav­la ut smör­degs­plat­tor­na till dub­bel stor­lek. För­de­la po­ta­tis­bland­ning­en i en sträng mitt på. Rul­la ihop och pens­la skar­ven med ägg. De­la var­je rul­le i 4 bi­tar.

Ställ rul­lar­na på bak­plåts­pap­per i en ugns­form. Lägg ost på top­pen. Hit går att för­be­re­da. 4 Älg­stek: Sätt ug­nen på 225°. Sal­ta och bryn köt­tet runt om i 1 msk raps­ol­ja. Stek i mit­ten av ug­nen till 60° in­ner­tem­pe­ra­tur, ca 40 min. Ta ut och låt ste­ken vi­la över­täckt 15 min fö­re tran­che­ring.

5 Sås: Vis­pa ner majs­stär­kel­sen i gräd­den och mjöl­ken i en ka­strull. Blan­da i mes­smör, fond, so­ja och vin och låt så­sen sju­da 4-5 min un­der om­rör­ning. Till­sätt kon­jak och even­tu­ellt stekspad från ste­ken. Sma­ka av med salt.

6 Pals­ter­nackspuré: Ska­la och skär pals­ter­nac­kan i mind­re bi­tar. Låt den sju­da i gräd­de och vat­ten un­der lock, tills den är mjuk. Mixa och sma­ka av med salt. Sätt ug­nen på 250°. Gräd­da po­ta­tis­ba­kel­ser­na, strax fö­re ser­ve­ring, i ned­re de­len av ug­nen 15-17 min tills de fått fin färg.

Blan­da un­der ti­den sal­la­den med vi­nä­gret­ten. Värm sås och pals­ter­nackspuré, skär ste­ken i ski­vor.

Ingre­di­en­ser

För 6 per­son(er)

1 kg älg­stek

20 en­bär kros­sa­de

1 krm svart­pep­par ny­mald 1 msk raps­ol­ja + 1 msk raps­ol­ja 0,5 tsk salt

Svamp:

200 g svamp, färsk el­ler 30 g tor­kad svamp

1 vit­löks­klyf­ta

1-2 msk smör

1 krm salt

Po­ta­tis­ba­kel­se:

800 g man­del­po­ta­tis

1 tsk salt

250 g väs­ter­bot­ten­sost grov­ri­ven 0,5 tsk salt

1 krm svart­pep­par ny­mald 3 smör­degs­plat­tor frys­ta

1 ägg till pens­ling upp­vis­pat

Sås:

1,5 msk Mai­ze­na majs­stär­kel­se 2 dl mat­lag­nings­gräd­de

2 dl mjölk

50 g mes­smör

3 msk vilt­fond (Knorr) 1,5 tsk so­ja ki­ne­sisk 1 dl vin rött

1 msk kon­jak stekspad från ste­ken ev salt

Pals­ter­nackspuré: 300 g pals­ter­nac­ka 1 dl visp­gräd­de

1 dl vat­ten

2 krm salt

Sal­lad:

250 g sal­lad blan­dad 1 msk hal­lon­ci­der­vi­nä­ger 2 msk oliv­ol­ja

2 krm salt

0,5 dl blad­per­sil­ja hac­kad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.