GRATTIS

JärfällaDirekt - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER -

Sa­ga Mat­hie­sen

Grattis bästa Sa­ga på din 5 års dag den 9 ju­li! Äls­kar dig! /Kla­ra, mam­ma, pap­pa & Ju­na och de 2 nya kat­tung­ar­na.

Liv Assmund

Grattis äls­ka­de Liv på din 10- års­dag ! Mor­mor, mor­far, Lucas, El­la, Neo, Si­ri, Ma­ria, Fred­rik, Jen­ny, J ar i

Clas­se

Just idag är jag stark! Grattis på 60 års­da­gen den 13/7. Öns­kar Le­na, Eli­as, Eli­na och Lo­ke.

Lo­ke

Grattis vår egen bus­unge Lo­ke på din 3 års­dag den 10/7. Öns­kar mor­mor, mor­far och mor­bror.

Ar­vid No­rell

Grat­tiskra­mar på 1- års­da­gen från Mor­mor, Mor­far, Hen­rik, Ma­til­da, Ida, Elin, Fred­rik, Lin­da, Måns, Lud­wig, Max

Will­helm Ferb-Nor­lén

Grattis på 10- års da­gen den 3/8 öns­kar mor­mor, mor­far och gam­mel­far­far Bengt

Al­va

Grattis i ef­ter­skott vår äls­ka­de Al­va på din 3- års­dag. Många kra­mar Mor­mor, Mor­far & Mor­bror Jim­my

Hai­ley

Vår prin­ses­sa fyll­de 7 år den 26 ju­li.

Stort grattis älsk­ling!

Puss från Mam­ma o Ving­is

Mal­te

Grattis Mal­te på 1 års da­gen. Vi äls­kar dig! /Mam­ma, pap­pa, Mil­ton och Mel­vin

Wil­li­am

Grattis på 2 års­da­gen 5/8. Kra­mar från mor­mor, mor­far, Fred­rik, Fri­da, Ju­lia, Se­basti­an, Fe­li­cia, Filip­pa, Bus­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.