SUDOKU

JärfällaDirekt - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER -

Så här gör du: Det gäl­ler att pla­ce­ra in siff­ror­na 1 till 9 på ett så­dant sätt att var­je vågrät rad, lod­rät rad och lå­da på 3 × 3 ru­tor in­ne­hål­ler var­je siff­ra ex­akt en gång. T.ex: Om en ru­ta ba­ra kan in­ne­hål­la en en­da siff­ra, sät­ter man ut den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.