VIL­KEN FÄRG HAR BLIX­TEN?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Van­ligt­vis är blix­ten vit, men den kan ha vil­ken färg som helst. Det finns många fak­to­rer som spe­lar in när det gäl­ler vil­ken färg blix­ten har. Det be­ror på hur myc­ket vat­ten det finns i at­mo­sfä­ren, om det reg­nar el­ler in­te och hur för­o­re­nad luf­ten är. Om det är myc­ket ozon i at­mo­sfä­ren kom­mer blix­ten att se blå ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.