Klot­blix­tar

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Det­ta mys­tis­ka fe­no­men ser ut som en glö­dan­de klot­blixt som svä­var över mar­ken in­nan den för­svin­ner. Den läm­nar of­ta ef­ter sig en lukt av sva­vel. Så­da­na klot har ob­ser­ve­rats många gång­er, men vi vet fort­fa­ran­de in­te med sä­ker­het hur de upp­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.