VAD ÄR DET FÖR GRÖN LJUSGLIMT MAN SER NÄR SO­LEN GÅR NED?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

När so­len går ned (el­ler upp) kan det hän­da att den skif­tar färg på grund av hur lju­set bryts. Det­ta kal­las grö­na glim­tar och va­rar ba­ra i en se­kund el­ler två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.