Hur stor är ris­ken?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Ris­ken för att bli träf­fad av blix­ten är li­ten i Sve­ri­ge. Ris­ken för att du blir träf­fad av blix­ten på glo­bal ba­sis är en på tre mil­jo­ner.

Det lå­ter kanske osan­no­likt, men den ame­ri­kans­ka skogs­vakt­mäs­ta­ren Roy Sul­li­van har ett gnist­ran­de världs­re­kord. Han blev träf­fad av blix­ten sju gång­er un­der sin livs­tid.

I Sve­ri­ge träf­fas runt 17 per­so­ner av blix­ten var­je år. De fles­ta kla­rar sig, men en­ligt sta­tisti­ken av­li­der en av dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.