VÄXTRI­KET

PLANTS & ORGANISMS 62

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Väx­ter­na spe­lar en av­gö­ran­de roll.

Väx­ter­nas ana­to­mi De oli­ka de­lar­na och funk­tio­ner­na.

Där­för luk­tar blom­mor Vack­ra dof­ter ska säk­ra väx­ter­nas kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Klät­ter­väx­ter Så kom­mer de när­ma­re lju­set.

Man­grove­träd Trä­den som le­ver med tid­vatt­net.

Bon­sa­i­träd Så lyc­kas vi ska­pa pyt­tesmå ko­pi­or av sto­ra träd. En an­tik konst. Il­la­luk­tan­de prakt. Vack­ra – men far­li­ga.

Kak­tu­sar är mäs­ta­re på att an­pas­sa sig.

Kaf­fe­plan­tor Från bö­na till det svar­ta gul­det.

Värl­dens störs­ta blom­ma Värl­dens gif­ti­gas­te väx­ter Så över­le­ver kak­tu­sar Så över­le­ver kak­tu­sar

Bon­sa­i­träd De vik­ti­ga väx­ter­na Klo­ning av väx­ter

Där­för luk­tar blom­mor De vik­ti­ga väx­ter­na

Värl­dens störs­ta blom­ma

Kaf­fe­plan­tor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.