Väx­ter­nas rörsy­stem

Så trans­por­te­rar de vat­ten och nä­ring.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

In­ter­na trans­port­sy­stem i väx­ter­na frak­tar vat­ten och nä­ring mel­lan röt­ter, stjälk och blad. Sy­ste­met gör att väx­ter­na kan ut­veck­la för­be­stäm­da for­mer och ut­väx­ter.

Öv­re växt­hud­la­ger Det vax­ak­ti­ga lag­ret hind­rar väx­ten från att tor­ka ut. Me­so­fyll Des­sa cel­ler är ri­ka på klo­ro­plas­ter som del­tar i fo­to­syn­te­sen. Ved (xy­lem) Des­sa rör frak­tar vat­ten med upp­lös­ta mi­ne­ra­ler, från röt­ter­na til bla­den. Flo­em Frak­tar nä­rin

s ge a m I K D ©

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.