Så rör sig en gla­ciär

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Landskapet -

Glaciärer kan för­flyt­ta sig, ero­de­ra och trans­por­te­ra löst ma­te­ri­al om de har en våt mark un­der sig. Po­la­ri­sen är fast­fru­sen i berg­grun­den un­der he­la året och rör sig ba­ra om­kring 1,5 me­ter per år, ef­tersom is­kri­stal­ler gli­der på grund av tyngd­kraf­ten. I tem­pe­re­ra­de kli­mat som Al­per­na kan glaciärer gli­da 10–100 me­ter nedåt var­je år, ef­tersom smält­vatt­net som rör sig un­der gla­ciä­ren un­der den mil­da som­ma­ren fun­ge­rar som ett slags smörj­me­del.

Om det sam­las upp smält­vat­ten un­der en gla­ciär kan isen stör­ta fram­åt i upp till 300 me­ter per dag. Ku­ti­ah-gla­ciä­ren i Pakistan flyt­ta­de sig mer än tolv kilo­me­ter på tre må­na­der när den rör­de sig som snab­bast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.