Ju­lens ro­li­gas­te!

Jul&Advent - - Hej Julen! -

Rör på dig!

Det blir myc­ket stil­la­sit­tan­de och ätan­de un­der jul­hel­gen. Ta med dig he­la fa­mil­jen ut en stund på julaf­tons för­mid­dag. Åk julskrid­skor, ta en jul­jogg, lek snö­bolls­krig, åk jul­pul­ka ... Sen är det ext­ra skönt att gå in i my­set igen och nju­ta!

Kas­ta tär­ning

An­vänd fan­ta­sin

Chal­le, Moa och Christi­na lad­dar för ju­len.

Jul­stjär­na från In­dis­ka. Årets glögg från Blos­sa med earl grey-smak.

Ita­li­ens­ka Ales­si har gjort en ny­tolk­ning av jul­krub­ban! Här pas­sar även bar­nens lek­sa­ker in per­fekt, vil­ka är de tre vi­se män­nen i år, är det Smur­far­na el­ler Pet shops?

Klas­si­kern num­mer ett – jul­klapps­spe­let. Al­la tar med pa­ket köpt för en max­sum­ma. Kas­ta tär­ning­en, vid en et­ta el­ler sexa – ta ett pa­ket ur hö­gen. Sätt en ägg­kloc­ka på tio mi­nu­ter och kör en snabb­run­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.