SAFT­GLÖGG

Jul&Advent - - Vintermys -

När vin­dar­na viner och le­ken är på väg att ta slut är det här­ligt med li­te saft­glögg som vär­mer bå­de sto­ra och små pul­kå­ka­re. ½ ci­tron, ska­let ½ apel­sin, ska­let 2 ½ dl kon­cen­tre­rad svartvin­bärs­saft 37 g glöggkryd­dor (1 på­se) 5 dl vat­ten (mer el­ler mind­re ef­ter tyc­ke och smak)

Till­be­hör: Skål­la­de mand­lar, rus­sin 1. Tvät­ta och ska­la ci­trus­fruk­ter­na med po­ta­tis­ska­la­re. 2. Häll saf­ten i en ka­strull och lägg i glöggkryd­dor­na. Ko­ka upp. 3. Lägg i ska­len och ta av från plat­tan. Låt dra med lock 12 tim­mar (minst). 4. Si­la bort kryd­dor och skal. Späd med vat­ten och värm glög­gen. Ser­ve­ring: Ser­ve­ra glög­gen varm med rus­sin och man­del.

AF­TER­NOON GLÖGG

Årets glögg från Blos­sa är smak­satt med te­sor­ten Earl Grey, även li­te ci­tron och ber­ga­mott finns i den fi­na vi­ta flas­kan med blått möns­ter in­spi­re­rad av Eng­lands klas­sis­ka te­pors­lin. Bloss­sa 15, 99 kr, Sys­tem­bo­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.