Gör så här:

Jul&Advent - - Adventspyssel -

1. Bör­ja med att tryc­ka på på­sen. Lägg scha­blo­nen på på­sen, se till att ha ett skydd av kar­tong el­ler pap­per i på­sen. Ta spar­samt med färg på pen­seln/svam­pen. Dut­ta på fär­gen. Låt tor­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.