JUL­KRANS PÅ NYTT, STIL­RENT SÄTT

Jul&Advent - - Adventspyssel -

Kran­sar är vac­kert he­la året runt. Det fi­na är att man kan ha dem till så myc­ket – som ljus­kro­nor, i hå­ret el­ler upp­sat­ta på en vägg. De all­ra enk­las­te kran­sar­na är ock­så de fi­nas­te.

DU BE­HÖ­VER: En fär­dig krans­bot­ten El­ler Sla­nor av pil Stål­tråd Tråd Jute­garn Gren att fäs­ta kran­sar­na i Grö­na kvis­tar. Här har vi oli­ka sor­ters eu­ka­lyp­tus, bå­de smal­bla­di­ga och med run­da­de blad. Eu­ka­lyp­tus pas­sar ut­märkt till kran­sar ef­tersom väx­ten är li­ka vac­ker då den tor­kat.

SÅ GÖR DU: 1. For­ma pilsla­nor till cirk­lar och fäst ihop med stål­tråd. El­ler ta fram kransstom­men.

2. Stick ner blom­kvis­tar i ut­val­da de­lar av kran­sen och läm­na and­ra de­lar fria från ut­smyck­ning. Fäst med stål­tråd där det be­hövs.

3. Ploc­ka in en gren från sko­gen och häng upp kran­sar­na med jute­garn. På det vi­set kan du ha di­na kran­sar kvar än­da till ja­nu­a­ri.

Kransstom­men går att kö­pa fär­dig el­ler gör den själv av

sma­la kvis­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.