Smyc­ka na­tur­ligt!

Häm­ta in­spi­ra­tion till din skö­nas­te grö­na jul från bloms­ter­konst­nä­ren Gun­nar Kaj. Blan­da fi­na fynd från na­tu­ren med vack­ra blom­mor från bu­ti­ken.

Jul&Advent - - Grönt Och Skönt - Foto CHAR­LOT­TE GAWELL

Bloms­te­rar­range­mang GUN­NAR KAJ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.