Vin­ter­fint!

Hem­ma hos fa­mil­jen Wirth blir jul­fix­an­det ett pys­sel­ka­os och myc­ket av pyn­tet får fin­nas kvar he­la vin­tern. I gra­nen häng­er ärv­da de­ko­ra­tio­ner men an­nars är det mesta häm­tat från na­tu­ren.

Jul&Advent - - Mitt Julhem - Styling CI­TRUS­PRESS/BW Foto HAN­NE FUGLBJERG

Hem­ma hos fa­mil­jen Wirth bör­jar fix­an­det in­för jul i en mo­dern, en­kel och stilren stil – för att ef­ter någ­ra vec­kor slu­ta i ett kre­a­tivt pys­sel­ka­os där bå­de vux­na och barn fått lå­ta idéer­na flö­da fritt. För mam­ma Bel­la, som job­bar som sty­list, är ti­den fö­re jul den ab­so­lut ro­li­gas­te och i år pyn­tas det li­te ext­ra myc­ket då det är förs­ta gång­en Hej! Det är vi som är fa­mil­jen Wirth! släk­tens fi­ran­de sker i det eg­na hem­met. Var­je år kö­per fa­mil­jen någ­ra nya jul­sa­ker, för­u­tom till gra­nen. Den plat­sen är hög­tid­ligt vikt för de de­ko­ra­tio­ner som Bel­la ärvt från sin mor­mor.

– Jag har vux­it upp med en mam­ma som full­kom­ligt äls­kar ju­len. Hon ha­de på­sar och kar­tong­er fyll­da med al­la oli­ka sor­ters de­ko­ra­tio­ner som ut­an nostal­gi lätt kun­de by­tas ut mot gran­nar­nas ärv­da

Bel­la gil­lar vintri­ga stil­le­ben som står sig även ef­ter att jul­hel­gen är slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.