”Instagram är ett bra sätt att få i gång kre­a­ti­vi­te­ten och fan­ta­sin”

Jul&Advent - - Mitt Julhem -

När Bel­la och Staf­fan flyt­ta­de in i hu­set ha­de det stått ore­no­ve­rat i över sex­tio år.

– In­red­ning­en var helt in­takt från en an­nan tids­ål­der, så vi må­la­de al­la väg­gar, lis­ter – allt, sli­pa­de gol­ven och re­no­ve­ra­de kök och bad­rum. Allt är in­te tipp­topp här. Vi har äld­re föns­ter som drar och gam­la vat­ten­led­ning­ar och ele­ment, men det är en del av den sto­ra char­men med att bo på lan­det.

In­spi­ra­tion till job­bet som sty­list och till det eg­na hem­mets in­red­ning får Bel­la bland an­nat från so­ci­a­la me­di­er som Instagram.

– Of­ta kan jag se nå­got som jag tyc­ker ser snyggt ut, sen stö­per jag om det på mitt eget vis så att det till sist in­te alls ser ut som ur­sprungs­bil­den. Det blir ett sätt att ska­pa sin egen stil ut­i­från in­tryck och in­spi­ra­tion. Jag ser Instagram som ett bra sätt att sät­ta i gång kre­a­ti­vi­te­ten och fan­ta­sin, in­te nå­got som jag kopierar ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.