Slit på släng­en

Jul&Advent - - Smått & Gott -

Köks­hand­duk kal­lar vi van­li­ga mat­la­ga­re den me­dan köks­proff­sen sä­ger ”släng”. Släng­en är koc­kar­nas enk­las­te och mest oum­bär­li­ga ar­bets­verk­tyg. Den bärs fast­klämd i för­klä­det vid mid­jan el­ler slängd över ax­eln och an­vänds till att tor­ka hän­der­na och tall­ri­kar­na. El­ler till att grep­pa var­ma, kal­la, vas­sa el­ler ha­la sa­ker. Släng­kun­skap och an­nat nör­digt ve­tan­de om bland an­nat bland­skå­lar, skär­brä­dor, ka­strul­ler och stekspa­dar finns i små­bro­schy­rer som ges ut av Pro­fes­sio­nal Secrets, en ma­tig sajt med web­bu­tik där proff­skoc­kar de­lar med sig av si­na kun­ska­per, pro­fes­sio­nal­secrets.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.