MINI­DES­SER­TER MED AMA­RET­TO­MA­RI­NE­RAD CI­TRUS & MASCARPONE

Jul&Advent - - Glöggfest -

Tju­sig des­sert som ser­ve­ras i glas. Ci­trus­fruk­ten går att för­be­re­da da­gen in­nan.

6 per­so­ner

S2 apel­si­ner 1 blod­grape 3 cle­men­ti­ner 250 g mascarpone 1 dl visp­gräd­de Ma­ri­nad: 1 del ci­tru­sjuice 1 del soc­ker 1 ka­nel­stång 2 stjär­na­nis ½ dl ama­ret­to

Gör så här: 1. Skär ska­let av ci­trus­fruk­ter­na och fi­lea dem. Skär klyf­tor­na i mind­re bi­tar och lägg dem i en skål, plas­ta in och ställ i ky­len.

2. Pres­sa saf­ten ur ci­trus­skro­ven och mät upp hur myc­ket det blir. Häll saf­ten i en li­ten ka­strull och till­sätt li­ka myc­ket soc­ker som det är saft. Lägg ner ka­nel­stång och stjär­na­nis. Låt sju­da på svag vär­me tills sock­ret har smält och låt se­dan sval­na.

3. Fis­ka upp kryd­dor­na ur la­gen och rör ner ama­ret­ton. Häll la­gen över ci­trus­fruk­ten och låt stå minst 2 tim­mar. Det går även bra att gö­ra i ord­ning da­gen in­nan och lå­ta ci­tru­sen lig­ga i lag i kyl över nat­ten.

4. Vis­pa gräd­den lätt och vis­pa se­dan snabbt ihop den med ma­scar­po­nen. Var­va ma­scar­po­nekräm med ci­trus­frukt i glas och ser­ve­ra di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.