URFINT

Jul&Advent - - Pyssel -

Nytt pynt till gra­nen be­hö­ver in­te kos­ta en för­mö­gen­het. Le­ta på lop­pi­sar och i by­rå­lå­dor ef­ter glimrande sa­ker som du med hjälp av fi­na band kan hänga i gra­nen. Gam­la fick­ur, sil­ver­ske­dar el­ler nyck­lar ger en här­lig och gam­mal­dags käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.