HEM­TREV­LIGT HUS

Jul&Advent - - Pyssel -

Ett pep­par­kaks­hus av papp är lätt att gö­ra och kul för bar­nen. Gör så här: 1. Skis­sa mal­lar till hu­sets de­lar på pap­per, ri­ta se­dan ef­ter mal­lar­na på fär­gad kar­tong.

2. Skär till kar­tong­en och vik in den ytt­re bi­ten på var­je si­da. 3. Lim­ma på den del du vikt in och sätt ihop till ett hus.

4. Ta fram pen­nor och ri­ta föns­ter, dör­rar, te­gel­pan­nor och vi­ta knu­tar på hu­set.

5. Låt fan­ta­sin flö­da när du de­ko­re­rar. Glit­ter och pär­lor ger ett lyx­i­ga­re hus. Vi lät ko­kos­fling­or bli till snö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.