Lei­la tip­sar om hur du lyc­kas bäst med ju­lens söta

Jul&Advent - - Julmysigt -

Le­ta fram di­na gam­la pep­par­kaks­for­mar och sätt i gång ett bak. BÖR­JA I TID De­gar som pep­par­kaks­deg och mör­deg fun­kar ut­märkt att fry­sa. Se ba­ra till att de­gen är väl in­plas­tad. Även des­ser­ter som fru­sen chee­seca­ke, in­lag­da pä­ron, glass­bomb och gra­ni­ta (hyv­lad is­glass) går att för­be­re­da.

SÄTT SMAK PÅ KNÄCK Gör en stor sats av knäck och smak­sätt den med apel­sin­skal, li­me­skal el­ler ing­e­fä­ra, el­ler låt en de­lad och ur­skra­pad va­nilj­stång ko­ka med i ka­strul­len. VA­RI­E­RA TRYFFEL Gör tryffel ef­ter ett grundre­cept men smak­sätt på fle­ra oli­ka sätt. Till ex­em­pel med chi­li och ka­nel, ri­vet ci­tron­skal, björn­bär, mörk rom, whis­ky, ing­e­fä­ra, pep­par­kakskryd­dor el­ler kros­sad kar­de­mum­ma.

PEP­PAR I KA­KAN Med färsk­ma­len svart­pep­par i pep­par­kaks­de­gen blir pep­par­ka­kor­na su­per­go­da. Pas­sa på och gör dub­bel sats av pep­par­kaks­de­gen. Det du in­te an­vän­der kan du ge bort som pre­sent. BA­RA DET GOASTE Gör ett ur­val och ät ba­ra det på jul­bor­det som du tyc­ker all­ra mest om. Man or­kar in­te äta hur myc­ket som helst än­då. Själv äter jag lax, sill och po­ta­tis.

SAFTIGA BULLAR An­vänd gräd­de som degväts­ka i saff­rans­bul­lar­na så bli bul­lar­na myc­ket saf­ti­ga­re. Och var för­sik­tig så att du in­te har för myc­ket mjöl i de­gen.

VÄLJ KVALITETSKAKAO En bra och smak­rik ka­kao gör stor skill­nad. Min fa­vo­rit är Val­r­ho­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.