ISCHO­KLAD

Jul&Advent - - Julmysigt -

Ischo­klad är en klas­si­ker som för­mod­li­gen är vårt all­ra enk­las­te jul­go­dis. Den går att gö­ra på bå­de mörk och ljus cho­klad, och go­dast är den med oli­ka smak­sätt­ning­ar. Bu­sen­kelt och blixt­snabbt go­dis.

cir­ka 70 st

SGrundre­cept 400 g mörk cho­klad, 70 % 100 g ko­kos­fett Gör så här: 1. Hac­ka cho­kla­den fint.

2. Smält ko­kos­fet­tet i en ka­strull och till­sätt cho­klad­hac­ket.

3. Rör bland­ning­en slät och smak­sätt den (se va­ri­a­tio­ner ne­dan) el­ler be­håll den na­tu­rell.

4. Häll ischo­kla­den i en kan­na med li­ten pip och fyll små kon­fekt­for­mar.

5. Ställ for­mar­na kallt. Smak­sätt­ning: Ischo­klad går att va­ri­e­ra hur myc­ket som helst. Mörk cho­klad kan er­sät­tas av ljus. Oli­ka smak­sätt­ning­ar­na kan till­sät­tas i slu­tet. Till ex­em­pel: 4 tsk ri­vet apel­sin­skal 4 tsk ri­vet ci­tron­skal ½ tsk stöt­ta kar­de­mum­makär­nor 4 tsk kaf­fe­bö­nor, kros­sa­de någ­ra drop­par peppar­mynts­ol­ja

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.