MA­TEN

Jul&Advent - - Julklappar -

5. VÄLJ NO­GA

Mås­te det va­ra ett Emil i Lön­ne­ber­gajul­bord? En sill­sort är kanske gott nog. Frå­ga dig själv vil­ka in­slag du (och di­na gäs­ter) verk­li­gen upp­skat­tar på jul­bor­det. Var se­dan dras­tisk och välj bort det som in­te kom med. Bort ba­ra!

KAN SJÄLV!

La­ga så myc­ket som möj­ligt själv. Det är re­jält myc­ket bil­li­ga­re och i nio fall av tio go­da­re ock­så. Vet du med dig att du blir tids­pres­sad mot slu­tet kan det va­ra klokt att gö­ra upp ett sche­ma över vad som ska la­gas när och se­dan be­ta av det un­der de­cem­ber. Myc­ket av ma­ten går ut­märkt att fry­sa in fram till julaf­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.