JU­LENS bäs­ta bärs

Vad ska tom­ten slå i gla­set? Rök­ta ba­na­ner på flas­ka el­ler en ame­ri­kansk hum­le­stän­ka­re? Öl­do­ma­re Lars Sjöstedt tip­sar om bi­ra som li­rar med ju­lens al­la läc­ker­he­ter. Ut­an myc­ket mö­da el­ler stort be­svär.

Jul&Advent - - Testat -

MYSINGEN MIDVINTERBRYGD CABIN FEVER BROWN ALE

11617 USA 6,5 % Brown ale med bra tryck från he­ta Michi­gan-bryg­ge­ri­et New Hol­land. Mer brit­tis­ka än ame­ri­kans­ka to­ner av ka­ka­omuf­fins, rostat bröd och fud­ge. Li­te rö­da bär i bak­grun­den. Gör ing­en tom­te be­svi­ken. 26:60 kr/35,5 cl

LAGUNITAS HOLIDAY ALE

11312 USA

7,7 % Jul­klapp till hum­lefan­sen. Fruk­ti­ga in­slag av ci­tronka­ka, ana­nas och ap­ri­kos­mar­me­lad. Plus ett stänk gra­pe­fruk­tjuice. Ele­gant ba­lans mel­lan al­ko­hol, söt­ma och lång­samt väx­an­de bes­ka. En dub­bel-ipa helt ut­an tom­te­käns­la, men vad gör det? Drick till ju­lens fe­tas­te rät­ter – el­ler ba­ra i eget ma­je­stät.

25:90 kr/35,5 cl

S:T PETERS WINTER ALE

11331 Eng­land 6,5 % Så kal­lad vin­ter­vär­ma­re med to­ner av kladd­ka­ka, es­pres­so och katrin­plom­mon. Krä­mig men än­då frisk och lätt. Ett ge­di­get brit­tiskt hant­verk – och ett sä­kert kort till ost och jul­go­dis. 31:50 kr/50 cl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.