Ale

Jul&Advent - - Testat -

31279 Sve­ri­ge

% Jul på flas­ka. Nynäs­hamn lad­dar sin ex­tra allt-ale på gam­malt vis med ett fång av kryd­dor och en kom­plex bland­ning av malt och hum­le. Dof­tar un­der­bart av nöt­ter och apel­si­ner med in­stuck­na krydd­nej­li­kor. Kom­plex och fyl­lig som ma­töl med mar­ke­rad bes­ka – men kanske all­ra bäst till ju­lens got­te­bord.

32:90 kr/50 cl

JÄMT­LANDS JULÖL

11382 Sve­ri­ge 6,5 % Mal­tig, fyl­lig och cho­kla­dig som en julöl ska va­ra. Hårdros­ta­de bröd­kan­ter med grä­sigt och jor­digt hum­les­ting. En dos hav­re­malt för fin mun­käns­la. Jämt­lands klas­si­ker är egent­li­gen det en­da du be­hö­ver i jul. 22:90 kr/33 cl

JACOBSEN GOL­DEN NAKED CHRIST­MAS ALE

11365 Dan­mark 7,5 % En fin av­rund­ning på jul­mid­da­gen. Nå­got ka­ra­mell­söt och fruk­tig med tyd­li­ga in­slag av bland an­nat apel­sin­skal och ka­nel. Stor­flas­ka att kor­ka upp till ost­bric­ka med kex och fin­mar­me­lad. 59:90 kr/75 cl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.